ГРОМАДЯНСЬКА БЕЗПЕКА

Меню

 

Статистика


 

Кулька

 

 

 

Погода

Погода в Украине
Шановні відвідувачі!

 

Ми раді привітати вас на сторінках нашого видання – веб-сайту „Громадянська безпека”. Він створений громадянськими активістами Харківщини, для яких положення статті 1-ої Конституції України про те, що Україна є суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою – не є пустопорожніми. Ми переконані, що ці конституційні принципи повінні повсякденно та реально втілюватися у життя кожним громадянином нашої країни. Незалежно від його расової або етнічної належності, статі, соціального або матеріального становища, політичних поглядів або релігійних переконань. Бо справжнім громадянином країни є не той, хто формально має паспорт та є підданим держави. У дійсності громадянин – це той, хто є свідомим членом свого суспільства, підпорядковує особисті інтереси громадським, сумлінно служить Батьківщині, активно виконує свої громадянські обов’язки, розумно використовує свої громадянські права і свободи, захищає від протиправних посягань інших співгромадян, є дієвим СУБ’ЄКТОМ забезпечення національної безпеки країни. Справжній громадянин – це той, хто є самостійним у своїх думках і вчинках, здатний нести відповідальність, вирішувати проблеми та контролювати свою поведінку, має силу волі, честь та гідність. Отже, справжній громадянин, за будь-яких життєвих обставин, і сам завжди залишається внутрішньо вільною людиною, і прагне до того, щоб таким же вільним було і його громадське оточення.

У відповідності до загально прийнятого тлумачення, БЕЗПЕКА (взагалі) є СТАНОМ ЗАХИЩЕНОСТІ якогось об’єкту від будь-яких загроз його існуванню та оптимальному функціонуванню. Наприклад, згідно ст. 1 Закону „Про національну безпеку України” під „НАЦІОНАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ” розуміється „захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам”. Близьким за змістом є й поняття „СУСПІЛЬНА БЕЗПЕКА”. Так, у кримінальному праві, вона визначена як „стан захищеності суспільства – таких його цінностей, як життя та здоров'я людей, власності, довкілля, нормальної діяльності підприємств, установ та організацій від загально небезпечних посягань”.

А що ж таке „ГРОМАДЯНСЬКА БЕЗПЕКА”?

ГРОМАДЯНСЬКА БЕЗПЕКА, у нашому розумінні, це стан захищеності життєво важливих інтересів кожної людини, насамперед, як вільного ГРОМАДЯНИНА, а також ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (тобто, цілісної сукупності неполітичних суспільних відносин, включаючи самоврядні добровільні об’єднання громадян) від будь-яких небезпечних факторів, що загрожують їхньому існуванню та перешкоджають їх сталому розвитку. Тож тут, як і у випадку з національною безпекою, надзвичайно важливим є забезпечення оптимально безпечного стану громадянина і суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз. Отже, підкреслимо, що ГРОМАДЯНСЬКА БЕЗПЕКА, в дечому стикаючись з питаннями безпеки держави, насамперед охоплює охорону прав та інтересів кожного конкретного громадянина, громадянських об’єднань та громадянського суспільства в цілому, убезпечуючи їх від зазіхань та свавілля з боку інших суб’єктів суспільних відносин.

Провідну роль у забезпеченні ГРОМАДЯНСЬКОЇ БЕЗПЕКИ, як активні її суб’єкти, мають відігравати самі громадяни. Адже у цьому процесі все як у загально відомому прислів’ї:спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих”. Наразі, як показує практичний досвід, переважна більшість наших співгромадян, не виключаючи і громадянських активістів, не лише не вміє завчасно убезпечити себе від різноманітних загроз, якими так рясно насичено наше життя. Часто вони навіть не в змозі своєчасно розпізнати ці загрози, як такі, й не мають належної уяви про те, як саме слідує від них захищатися.

Нині, з огляду на страшенне за кількістю прикладів зневажання прав та інтересів громадян, чи не найголовнішим серед наших завдань ми бачимо створення й підживлення інформаційного ресурсу, який на засадах мережевої структури буде допомагати українським громадянським активістам - правозахисникам взаємно спілкуватися, обмінюватися необхідною інформацією, знаннями та досвідом, на добровільних засадах координувати свою діяльність.

Ми також розраховуємо на те, що матеріали нашого видання будуть корисними і для тих співгромадян, хто, відчуваючи нагальну потребу в забезпеченні власної безпеки, прийме вольове громадянське рішення самостійно захищати свої життя, здоров’я, майно, конституційні права та законні інтереси.

                                                      ОТОЖ, ХАЙ ЩАСТИТЬ!