ГРОМАДЯНСЬКА БЕЗПЕКА

Меню

 

Статистика


 

Кулька

 

 

 

Погода

Погода в Украине


Метою сучасної економіки є максимізація прибутку. Споживача ніхто не любить, його просто використовують. Тому любові в сучасній ринковій економіці немає, а її збереження в незмінному вигляді унеможливлює досягнення гармонії.

Радує те, що економічна свобода, накладена на доктрину любові, дозволяє створити можливості для людської самореалізації та щастя. Вже є деякі розробки стосовно того, як можна було б організувати економічну систему на основі любові. Безперечно, організаційний вплив держави і суспільних інституцій має бути сильнішим. А головне, в основу економіки має бути покладений не ринок як самоцінність, не прибуток, а ідеальні цінності – любов до людини, заради якої функціонує економічна система. Відтак, економіка має стати ефективнішою у забезпеченні реальних та усвідомлених потреб людини.

Я глибоко переконаний, що в перспективі доктрина любові та гармонійної економіки матиме загальноцивілізаційне значення. Вона обмежить нераціональне надспоживання, відтак призведе до збереження природних ресурсів, що позитивно позначиться на життєздатності людства.

Нова юридична теорія


Реалізація доктрини любові може якісно позначитися на юридичній сфері.

На сьогодні, в сучасній юридичній науці призначенням права як системи норм є регулювання суспільних відносин. Однак такий концептуальний підхід не забезпечує якісного результату.

В Україні суспільні відносини є вкрай зарегульованими. Ми маємо близько 100 тисяч законів та підзаконних нормативно-правових актів. Однак від цього стан соціальних відносин ще гірший, ніж якби того права не було взагалі. Право стало інструментом створення в суспільних проблем, протиріч та конфліктів. Чому так сталося?

Багато дослідників вважають, що в Україні недосконале законодавство, не вистачає того чи іншого закону. Однак я задаюся питанням, якого закону не вистачає для того, щоб податкова адміністрація перестала щороку вводити нову форму податкової звітності? Невже не зрозуміло, що це створює великі незручності платникам податків?

Якщо законів справді не вистачає, то ті, що приймаються, умисно містять колізії, прогалини та простір для реалізації корупційних схем та правопорушень.

Можливо, не вистачає якісних законів? Однак всі правила досконалої нормотворчості давно відомі юридичній науці. Чому ж тоді вони не використовуються?

Насправді, причина неефективності права полягає в тому, що правове регулювання позбавлене мети. Мети немає, адже немає й такого юридичного поняття, як гармонія. Відтак, правове регулювання здійснюється не заради загально соціального якісного результату, а власне заради регулювання як такого і задоволення суб’єктивних інтересів законодавця.

Інколи правознавці відчувають брак гармонійності в правовідносинах і пропагують концепцію природних прав та верховенства права. Йдеться про те, що метою правового регулювання є забезпечення природних і невід’ємні прав людини, її свободи, недоторканності, здоров’я і життя. Однак чи всі сфери суспільного життя можна привести до ладу на основі цих ідей? Ні! Щорічна зміна податкових відомостей аж ніяк не порушує наші з вами природні права. Так само, як не порушують їх величезні черги в будь-якому державному органі на прийомі громадян, або надмірно складні адміністративні чи судові процедури. І нажаль, «верховенство права» не здатне якісно змінити ситуацію в правовому регулюванні.

Реалізуючи Українську Мрію, в основу права має бути покладена любов до людини. Право, засноване на любові, відповідатиме високим моральним критеріям, які висуваються в природно-правових концепціях праворозуміння. Таким чином, метою правого регулювання є гармонійна організація суспільних відносин

Взявши за основу концептуальний підхід любові, відразу все стає на свої місця. Навіщо змінювати щороку податкову звітність? Хіба це прояв любові до податкоплатника? Навіщо ускладнювати юридичні процедури? Навіщо створювати завідомо несправедливі правила?

Правове регулювання має здійснюватися з любов’ю до людини, яка буде учасником відповідних правовідносин. Тоді право досягатиме найвищого результату – суспільної і правової гармонії.

Українська Мрія як основа цивілізаційного проекту

Підсумовуючи, скажу, що Українська Мрія в моєму розумінні – це якісно новий ідеальний державний, політичний, економічний, соціальний і правовий порядок, заснований на практичній реалізації доктрини любові. В основі Української Мрії лежить світоглядний прорив, який має вивести людське буття на якісно новий рівень. Відтак, порядок, заснований на любові, може претендувати на роль нового цивілізаційного проекту.

Практична реалізація доктрини любові до себе і до ближнього в усіх сферах людського життя призведе до того, що краса, досконалість, гармонійність української реальності стане взірцем для майбутнього світу і прикладом для наслідування сусідніми народами.

Пропонована система має багато спільного із західноєвропейським порядком, який мені пощастило досліджувати на прикладах Бельгії, Франції та Великобританії. Саме з цим порядком я пов’язую поняття «європейськість» – в основі його лежить турбота про людину та її комфорт. Державні структури, право, суспільні відносини забезпечують людині максимальну свободу, зручність та комфортність буття в усіх сферах. Чи у стосунках з державними органами, чи при переході через дорогу, чи при купівлі продуктів, чи в системі соціального захисту – скрізь відчувається практична турбота про людину. Однак, чимдалі дужче європейський порядок втрачає свої світоглядні засновки, лишаючи лише зовнішні форми. Отож уже найближчим часом може виникнути необхідність переняти цивілізаційну естафету в Західної Європи. Україна має бути до цього готова, щоб виконати роль «ноєвого ковчегу» європейської цивілізації.

Згідно прогнозів, у разі реалізації цивілізаційної моделі на основі доктрини любові, Україна вже найближчим часом стане духовним провідником Східної Європи, СНД і, ймовірно, лідером нового світопорядку.

Можливо, не дарма багато футурологів пророкують появу вже найближчим часом нової духовної держави, світоглядного виміру і цивілізаційної трансформації.

Цивілізаційний вимір Української Мрії може бути досягнутий завдяки духовно-світоглядній експансії України. Лідерство країн і народів в історії завжди досягалося завдяки виходу за межі свого існування, завдяки експансії. Однак експансія України в майбутньому не може і не повинна бути військовою чи носити інші деструктивні форми. Лише інформаційний і духовно-світоглядний вплив України забезпечуватиме їй роль геополітичного лідера, а сусіднім народам – конструктивний результат.

Україна має стати «Новим Єрусалимом» на противагу «Третьому Риму» та неоліберальному світові. Я думаю, різницю ви прекрасно відчуваєте.

Реалізація Української Мрії та світоглядної експансії України забезпечить їй повноцінну суб’єктність на політичній арені світу, відтак конфлікт між Заходом і Сходом буде знято. Геополітична стратегія Києва стане самостійною, самодостатньою і націленою на реалізацію Української Мрії в її цивілізаційному вимірі. Вектор майбутнього геополітичного впливу України може ґрунтуватися на «Чорноморській доктрині» Юрія Липи і простягатися з Півдня на Північ.

Реалізація такого геополітичного напряму дозволяє Києву через століття відновити свій вплив на території колишньої Київської Русі і навіть далі.

На завершення, ще декілька узагальнень. Українська Мрія – це світоглядний прорив на основі доктрини любові, який призведе до появи «Імперії Духу», гармонізації суспільних відносин і забезпечення щасливого буття для людей.

Почати реалізовувати Українську Мрію – дуже просто. Необхідно кожному почати з себе, звернути увагу на своє ставлення до себе і до оточуючих – в побуті, транспорті, на роботі і навіть у сім’ї. Кожен може похвалити себе, притримати двері перед людиною, яка йде слідом, посміхнутися незнайомому перехожому – не варто економити на проявах любові. Гармонізувавши своє життя і навколишнє середовище кожен може відчути перші ознаки втілення Української Мрії.

І нехай Німеччина буде країною дисципліни і якості, Франція – краси й витонченості, Британія – стриманості й традицій. Я вірю, що дуже скоро Україна займе своє місце в світі в якості країни любові й гармонії.

Ось, власне кажучи, і все, хоча Українська Мрія не має меж.
Дякую вам за увагу

<<1-2>>