ГРОМАДЯНСЬКА БЕЗПЕКА

Меню

 

Статистика


 

Кулька

 

 

 

Погода

Погода в Украине


СREDO

Ми - однодумці, які мають бачення майбутнього України як вільної, cамостійної, цілісної, ефективної та прогресивно розвиненої соціальної системи, що неодмінно буде відігравати дуже значну роль у світовій історії.
Трьома основними джерелами та складовими частинами нашої ідеології є:
1. ГУМАНІЗМ, для якого найбільш характерні:
а) переконаність у необмеженості можливостей Людини та у її здатності до самовдосконалення;
б) прагнення до оптимальної свободи, поваги та ефективного захисту гідності, природних прав та інтересів кожної людської особи, до турботи з боку всього суспільства про її індивідуальне благо і всебічний розвиток, до створення найбільш сприятливих соціальних умов для її життя та діяльності;
в) принципова орієнтація на Людину, як вище творіння природи та творчо-створюючу силу, котра здатна за допомогою розуму та при посередництві конструктивної та цілеспрямованої практичної діяльності перетворювати до кращого навколишню дійсність.
2. ПАТРІОТИЗМ, ідеалом якого є вільний та щасливий український громадянин, який живе повноцінним та змістовним життям, оптимально і творчо розкриває усі свої природні здібності, а також повністю реалізує себе на своїй рідній Українській Землі – у оновленому, вільному, справедливому, процвітаючому, по-братньому об'єднаному суспільстві.
3. НАРОДНИЦТВО, що наголошує на прагненні реалізації невід'ємних прав і свобод єдиного й неподільного Українського народу, який складають усі громадяни країни, незалежно від їх етнічного походження, мови, расової приналежності, статі, інших соціально-демографічних факторів, ідейних чи релігійних переконань тощо. Його головна ідейна формула є такою:
Ми всі – українці!  Так, ми різні, проте ми – єдині!
Ми вважаємо, що докорінна зміна існуючих суспільних відносин конституційним шляхом є головною передумовою виходу України з сучасної загально системної кризи та її наступного піднесення до осяйних висот людського прогресу.
Ми вважаємо, що в Україні необхідно реально упровадити таку прогресивну  систему суспільних відносин, що засновується на свободі, справедливості, рівності прав і можливостей, людяності, соборності, солідарності, плюралізмі, загальному консенсусі, співпраці, взаємоповазі, взаємодопомозі та правдивому народоправстві.
Ми вважаємо, що особиста свобода та економічна самостійність кожного громадянина, – у невід’ємному поєднанні з його високою внутрішньою культурою, шляхетністю та демократичною вдачею, – стануть тривким підгрунттям для справжньої свободи та незалежності усього нашого народу.
Ми вважаємо, що в суверенній і незалежній, демократичній, соціальній, правовій державі, якою Україна проголошена в Конституції, народ має бути реальним верховним суб’єктом всієї влади, та здійснювати її, насамперед, безпосередньо.
Ми вважаємо, що у народоправній державі ані в якому разі не повинно існувати брехні, несправедливості, насилля, беззаконня, безвідповідальності тощо, а особливо – з боку будь-яких службових осіб.
Ми вважаємо, що у народоправній державі усі громадяни повинні мати однаково рівний доступ до надбаного загального багатства; та що прибуток, який надходить від використання національних природних ресурсів, мусить по справедливості  рівною часткою розподілятися серед усіх громадян.
Ми вважаємо, що у народоправній державі лише власна вільна праця її громадян мусить бути основою їх особистого економічного благополуччя. Тут не повинно існувати жодної форми рабства чи експлуатації людини ким то не було – іншою людиною, групою осіб чи державою. А тому необхідно побудувати таку нову Україну, в якій більше ніколи не буде ані холопа, ані пана!
Ми вважаємо, що українці, як і будь-які інші народи, мають законне і невід’ємне право на свободу, безпеку, щастя та процвітання!
Отож, нашу провідну ідею, як спільну мету, сформулюємо так:
" Побудова в Україні нового, гуманного, солідарного та ефективного соціального устрою, при якому існують реальні умови й можливості для вільного, економічно забезпеченого, стабільного, безпечного, наповненого глибоким духовно-моральним змістом, щасливого буття, всебічного розвитку та самореалізації для кожного члена суспільства".
Ми вважаємо, що досягти цієї мети цілком можливо, насамперед, через самостійну громадянську активність, а також шляхом реального та комплексного перетворення України, згідно норм ст. ст. 1, 5, 38, 69 її Конституції, на справжню РЕСПУБЛІКУ (лат. - «громадська справа»), яка буде провідником інтересів та суспільно-політичним інструментом всього Українського народу.
За вільну людину у вільній країні!